ticho.

křižovatka mlčí.
zvuky stydlivé
mizí, ozvěna je smaže.

a noc zvedá chodce nad město.
město si ho zas přivolá.
tím tichem.

on není.
jen oni ho vidí.pokračování - zpět na úvodní stránku