Text


Proletěla hlavou
zpráva od Něj.

Vize, blud,
jasnozřivá lež?

Jak šílenec bludištěm.
V něm zrcadla se roztříštila.

Jako kulka mozkem.

Zablesklo se daleko, blízko.

Na dlouho se
všechny barvy ztrácí.

Láme se křehká slupka.

Zbydou jen kdyby
a viny, viny bez konce.


pokračování - zpět na úvodní stránku